saltar al contenido Saltar a la barra lateral izquierda Saltar a pie de página

Consejo abre las puertas al teatro Amador llamada con el primer concurso de teatro amateur Cedeira

Consejo abre las puertas al teatro amateur CON LLAMADA la primera competición de Cedeira teatro amateur

Promover general y las artes escénicas en particular es la idea detrás del primer Concurso de Teatro Amateur Cedeira el Consejo impulsa para que las empresas pueden contribuir a la creación dramática a un amplio sector de la población y servir como un vivero para hacer nuevos talentos artísticos emergentes.

A Concellería de Cultura organiza o programa para os días 4, 11 e 18 de novembro no Auditorio Municipal e dá a coñecer agora as bases de participación. Trátase dunha convocatoria aberta a todos os grupos que poidan estar interesados, dos que se seleccionarán tres que recibirán unha axuda económica de 400 euros. Cada compañía presentará a concurso o número de obras que desexe, das cales só poderá ser elixida unha. Todas as pezas terán que ser representadas en galego e os dereitos de posta en escena das obras correrán a cargo do Concello, como organizador do certamen, mentras que a autorización do autor será responsabilidade dos grupos participantes.

O prazo límite de inscrición e entrega da documentación conclúe o 5 de outubro de 2016. En canto á tramitación, terá que ser por escrito, facendo constar dende o título de espectáculo e autor ata as características técnicas como medidas da escenografía e plano de luces. No modelo de inscrición figurarán tamén nome e apelidos, teléfono, domicilio fiscal e unha declaración do responsable de que a compañía ou grupo non está incursa en ningunha das causas de exclusión previstas na Lei Xeral de Subvencións.

Será imprescindible presentar, xunto coa inscrición, un vídeo do espectáculo completo, en formato DVD. Este material utilizarase para as tarefas do comité de selección, aceptando os grupos que poida ser visualizado polos membros deste comité e por cantos asesores sexan requiridos por eles. Este formato tamén pode ser substituído por unha ligazón a web, con calidade de imaxe e son suficientes. A inscrición poderá presentarse en persoa nas oficinas do Concello 0 tamén no rexistro de calquera órgano administrativo pertencente á Administración Xeral do Estado, no de calquera Administración da Comunidade Autónoma ou nas oficinas de Correos. Nestes últimos casos, deberán ser logo enviados por correo postal, dirixidos a: I CERTAME DE TEATRO AFECCIONADO DE CEDEIRA.Concello de Cedeira. Rúa Real, 15; 15350 Cedeira, A Coruña. No caso de optar polo correo electrónico a documentación terá que ser remitida a: enrique.vazquez@cedeira.es

Junto con las compañías de registro debe presentar un poco de historia del grupo, reseñas de prensa, concursos que participó en el cartel y el programa de trabajo y más de una pieza de mano para representar.

La selección de obras se llevará a cabo por una comisión integrada por personas designadas por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Cedeira. Se trata de elegir los tres espectáculos que formarán el cartel que será la primera edición del concurso.

La selección de obras se llevará a cabo por una comisión integrada por personas designadas por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Cedeira. Se trata de elegir los tres espectáculos que formarán el cartel que será la primera edición del concurso.