A reciclaxe na casa consiste basicamente en non mesturar os residuos que xeramos para poder depositalos nos contedores axeitados e aproveitalos.

Pode consultar na seguinte ligazón as recomendacións do Concello de Cedeira sobre a reciclaxe de lixo


VER PDF Cada residuo no seu colector

¿Onde depositar os Residuos especiais?

a) Aceites vexetais de cociña. Deposítanse nos colectores (sete) repartidos polo casco urbano.

Na seguinte ligazón pode consultar os puntos de recollida de aceites de cociña:


VER PDF Como e onde reciclar o aceite usado

b) Menciñas. Deposítanse nos puntos SIGRE das farmacias.

c) Envases de produtos fitosanitarios (herbicidas, insecticidas, funxicidas, etc.). Lévanse aos establecementos onde se compran.

d) Pilas e baterías de todo tipo, teléfonos móbiles, lámpadas de baixo consumo, etc.). Deposítanse nos establecementos onde se compran ou nos minipuntos limpos situados na Praza da Marieta e a Praza de Galicia.

Desde o Concello de Cedeira estase a poñer en marcha, en colaboración coas asociacións veciñais das parroquias de Esteiro e Piñeiro, unha campaña piloto sobre a compostaxe caseira (ou autocompostaxe) que, se resulta satisfactoria, se ampliará posteriormente a outros núcleos rurais que o soliciten.

Na seguinte ligazón pode consultar a planificación desta campaña:


VER PDF Proxecto de compostaxe caseira

¿Como se xestionan os residuos que producimos?

Da reciclaxe dos aceites de cociña obtense o biodiésel, un carburante ecolóxico que se pode mesturar co diésel normal mellorando notablemente as súas prestacións medioambientais.

Da reciclaxe do vidro encárgase Ecovidro, entidade sen ánimo de lucro, ao igual que Ecoembes, que xestiona a recollida de papel e cartón.

A maioría dos residuos que producen as persoas son os que se botan nos colectores verdes (fracción orgánica) e amarelos (envases de plástico, latas e bricks). Estes residuos lévanse a SOGAMA, empresa participada pola Xunta de Galicia (51%) e Gas Natural (49%).

Por motivos económicos e medioambientais, existe unha clara necesidade de reducir, reutilizar e reciclar os nosos residuos.


VER PDF Consellos para reducir e reciclar