Técnicos  de AUGAS DE GALICIA en novembro de 2015, dentro da cuarta Campaña de inspección levada a cabo no Concello de Cedeira, detectaron seis puntos nos que se producen verquidos contaminantes  ou hai indicios de contaminación, a saber :

  • Un deles en Santo André de Teixido.
  • Outro, na zona de Olmo, con verquido ao río da Veiga ( o que atravesa a área recreativa da Revolta).
  • Os catro restantes, entre a estación de bombeo e a desembocadura do Condomiñas, ao propio río.

O organismo autonómico requirelle ao Concello de Cedeira a realización dun Plan de Actuación tendente a subsanar dita contaminación á maior brevidade posible.

Desde o Concello respóstase que se fará todo o que está na nosa man, pero que é imprescindible o asesoramento técnico, tanto da empresa concesionaria, Viaqua, como da propio organismo autonómico.

Os pasos que se están dando son os seguintes :

  • Realización dunha primeira inspección, na que se detectaron:

                 a) contaminación microbiolóxica na rede de pluviais procedente de sendos edificios da rúa Rosalía de Castro e da Praza Roxa, que acaba vertendo ao río. Notificación destes datos ás dúas comunidade de veciños, instándoos a conectar as baixantes á rede de pluviais, que non existía cando se construíron.

                 b) na zona do Auditorio, no ramal da rede de pluviais que procede da estrada AC-566, discurre caudal continuo con restos oleosos, sen presenza de fecais.Estas augas van parar ao río Condomiñas, onde sí se detecta contaminación fecal. Conclusión: hai caudais procedentes doutros puntos, que se tratará de identificar en próximas inspeccións.

  • Xestións fructíferas, alomenos en apariencia, diante da Dirección Xeral de Augas, para tratar de contar con un tanque de tormentas, que evitaría a descarga ao rio desde a propias EDAR en períodos de intensa choiva ou cando  veciñanza medra moito (mes de agosto).
  • Continuar coa rede separativa de augas pluviais e residuais (catro anos parada), comezando este mesmo ano polas rúas Amor Hermoso e Pontes de García Rodríguez.
  • Posta en funcionamento das minidepuradoras do Carreiro e A Corredoira, de momento. Posteriormente tamén a de Vilar.
  • Por último, estamos pendentes do correspondente permiso para instalar outra minidepuradora na zona das Pontigas, biolóxica, que funciona sen bombeos, simplemente por gravidade, que prestará servizo a uns cen veciñ@s das Pontigas e A Pardiñeira.

 Cedeira, xullo de 2016