Técnicos de AUGAS DE GALICIA en novembro de 2015, dentro da cuarta Campaña de inspección levada a cabo no Concello de Cedeira, detectaron seis puntos nos que se producen verquidos contaminantes ou hai indicios de contaminación, a saber :
En Santo André de Teixido.
Zona de Olmo, con verquido ao río da Veiga ( o que atravesa a área recreativa da Revolta).
Os catro restantes, entre a estación de bombeo e a desembocadura do Condomiñas, ao propio río.

O organismo autonómico requiriulle ao Concello de Cedeira a realización dun Plan de Actuación tendente a subsanar dita contaminación á maior brevidade posible.
Dende o Concello farase todo o que está ao alcalcda Administración Local, para o que requeriuse o asesoramento técnico, tanto da empresa concesionaria, Viaqua, como da propio organismo autonómico.

Os pasos que se están dando para a adopción de medidas por parte do Concello son os seguintes :
Realizouse dunha primeira inspección, na que se detectaron:

  • Contaminación microbiolóxica na rede de pluviais procedente de sendos edificios da rúa Rosalía de Castro e da Praza Roxa, que acaba vertendo ao río. Notificación destes datos ás dúas comunidade de veciños, instándoos a conectar as baixantes á rede de pluviais, que non existía cando se construíron.
  • Na zona do Auditorio, no ramal da rede de pluviais que procede da estrada AC-566, discurre caudal continuo con restos oleosos, sen presenza de fecais. Estas augas van parar ao río Condomiñas, onde sí se detecta contaminación fecal. Polo que se concluiu que hai caudais procedentes doutros puntos, que se tratará de identificar en próximas inspeccións.

Leváronse a cabo xestións por parte do Concello ante da Dirección Xeral de Augas, para tratar de contar con un tanque de tormentas, que evite a descarga ao rio dende a propia EDAR en períodos de intensa choiva ou cando veciñanza medra moito (mes de agosto).

Continuarase coa rede separativa de augas pluviais e residuais, comezando este mesmo ano 2016 polas rúas Amor Hermoso e Pontes de García Rodríguez.

Posta en funcionamento das minidepuradoras do Carreiro e A Corredoira,de momento. En datas próximas, tamén entrará en funcionamento a minidepuradora de Vilar.

Estase pendente do correspondente permiso para instalar outra minidepuradora na zona das Pontigas, biolóxica, que funcionaría sen bombeos, simplemente por gravidade, que prestaría servizo a uns cen veciñ@s das Pontigas e A Pardiñeira.