En novembro de 2015, Técnicos de Augas de Galicia, dentro da cuarta campaña de inspección levada a cabo no Concello de Cedeira, detectaron seis puntos nos que se producen verteduras contaminantes ou nos que se poden apreciar indicios de contaminación. As súas localizacións son as seguintes:

  • Santo André de Teixido.
  • Zona de Olmo, con vertedura ao río da Veiga (o que atravesa a área recreativa da Revolta).
  • Entre a estación de bombeo e a desembocadura do Condomiñas, catro puntos de vertedura ao río.

Á vista o informe, o organismo autonómico requírelle ao Concello de Cedeira o deseño e posta en marcha dun plan de actuación para erradicar esta contaminación coa maior brevidade posible. O Concello comprométese a facer todo o posible por resolver esta situación, pero considera que é imprescindible recibir asesoramento técnico da empresa concesionaria, Viaqua, e de Augas de Galicia.

Os pasos que se están a dar son os seguintes:

  • Realización dunha primeira inspección, na que se detectaron dúas incidencias:

a) Contaminación microbiolóxica na rede de pluviais procedente de dous edificios (un da rúa Rosalía de Castro e outro da Praza Roxa), que acaba vertendo ao río. Notificáronselles estes datos ás dúas comunidades de veciños/as e instóuselles a conectar as baixantes á rede de pluviais, que non existía cando se fixeron as edificacións.

b) Na zona do Auditorio, no ramal da rede de pluviais que procede da estrada AC-566, discorre caudal continuo con restos oleosos, sen presenza de residuos Estas augas van parar ao río Condomiñas, onde si se detecta contaminación fecal. Con base nisto conclúese que deben existir caudais procedentes doutros puntos e que é preciso identificalos en próximas inspeccións.

  • Xestións frutíferas, polo menos en aparencia, perante a Dirección Xeral de Augas, para tratar de contar cun tanque de tormentas, que evitaría a descarga ao río desde a propia EDAR en períodos de intensa choiva ou cando o número de habitantes medra moito (especialmente no mes de agosto).
  • Continuar coa rede separativa de augas pluviais e residuais (que leva catro anos parada), comezando este mesmo ano polas rúas Amor Hermoso e As Pontes de García Rodríguez.
  • Posta en funcionamento das minidepuradoras do Carreiro e A Corredoira, de momento. Posteriormente tamén a de Vilar.
  • Por último, estamos pendentes do correspondente permiso para instalar outra minidepuradora na zona das Pontigas, biolóxica, que funciona sen bombeos, simplemente por gravidade, e que prestará servizo a preto de cen veciños/as das Pontigas e A Pardiñeira.

Cedeira, xullo de 2016.