IMPULSO AO XEOPARQUE DO CABO ORTEGAL

Os concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño someterán á aprobación do pleno, antes do 15 de novembro, o convenio de colaboración coa Deputación da Coruña para impulsar o Xeoparque do Cabo Ortegal. As sete administracións locais e a provincial constituirán unha comunidade intermunicipal para sacar adiante este proxecto, cunha achega inicial da Deputación de medio millón de euros, a través da área de Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico, dirixida polo nacionalista Xosé Regueira.

¿Que é un xeoparque e que significa formar parte deste tipo de figura?

«Un xeoparque é un territorio que aposta por unha estratexia de desenvolvemento sostible, baseándose nos seus valores naturais e culturais», indican os sete concellos implicados no proxecto do Xeoparque do Cabo Ortegal. «Ser xeoparque implica formar parte da rede europea e global de xeoparques, ter un compromiso claro co desenvolvemento local, así como unha oferta xeoturística e a promoción dos recursos e produtos locais. É unha figura de recoñecemento do interese xeolóxico dunha zona, que serve para potenciar as actividades e produtos locais […]. O beneficio só vai recaer na poboación local», abundan desde a Asociación de Amigos do Parque Xeolóxico do Cabo Ortegal, organización creada no ano 2005 para divulgar este proxecto, impulsado polo doutor en Xeoloxía Francisco Canosa.

¿Pertencer a un xeoparque implica algún tipo de restrición?

O recoñecemento dun territorio como geoparque «non supón ningunha prohibición sobre as actividades e usos do terreo. Non é un parque natural, nacional ou semellante, a xente non se vai ver afectada. Só haberá certos puntos, lugares de interese xeolóxico, que se tratarán de conservar, debido á súa importancia, pero farase desde as institucións municipais, chegando a un previo acordo coa poboación. Porque un xeoparque créase para mellorar a vida das persoas, non para xerarlles problemas», aclaran desde o colectivo Cabo Ortegal. A entidade defende este proxecto, «que pode cambiar ou rumbo» dunha zona «moi deprimida, en decadencia económica, pero cun enorme potencial como xeoparque», agregan.

¿Cal será a función da comunidade intermunicipal?

A primeira misión do novo organismo será redactar o plan director do Xeoparque do Cabo Ortegal. A xestión compartida correrá a cargo dun consello de dirección, composto por representantes das corporacións locais e a Deputación. A comunidade permitirá «afondar nos espazos de cooperación, sen que signifique maiores gastos nin compromisos económicos, coa necesidade de garantir a eficiencia, a calidade e a sustentabilidade das actividades e servizos públicos», remarcan os alcaldes.

¿Que superficie abarca e con cantos lugares de interese xeolóxico conta?

No documento elaborado por Francisco Canosa recóllense 52 lugares de interese xeolóxico e cinco sitios de relevancia internacional, repartidos polos 630 quilómetros cadrados de superficie dos sete municipios. O geólogo leva dous anos realizando diversas actividades, por iniciativa propia e de varios concellos, para divulgar este patrimonio, que inclúe formacións únicas como a praia de areas negras de Teixidelo (Cedeira), praias de area vermella, afloramentos de lava, granitos negros, restos glaciares ou rocas que adoitan atoparse a 70 quilómetros de profundidade e que aquí se poden observar a primeira ollada.

¿Que suporía para un concello quedar fose do proxecto?

A Asociación de Amigos do Parque Xeolóxico do Cabo Ortegal teno claro: «Precísase o apoio de todos […], o xeoparque só entende de persoas e non de partidos políticos. Quedar fóra sería deixar escapar unha oportunidade única e un erro irreparable por parte dos políticos que voten en contra. Pensade nun futuro mellor e xuntos, sempre sumando».

Fonte: La Voz de Galicia
Pode consultar a nova na seguinte ligazón:
IR Á LIGAZÓN Impulso ao Xeoparque do Cabo Ortegal