ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO

O Departamento de Urbanismo do Concello de Cedeira atópase no primeiro andar da Casa do Concello (Rúa Real nº 15), e está dirixido pola concelleira delegada María Xosé Rodríguez.

Desde este departamento xestiónanse todos os asuntos relativos ao Plan de Urbanismo Municipal e lévase a cabo a tramitación de solicitudes de licenzas de obra e de ocupación.