O Departamento de servizos, mantemento e obras do Concello de Cedeira atópase na da Casa do Concello (Rúa Real nº 15), e está dirixido polo Concelleiro delegado Manuel Pérez Riola.

Dende este departamento xestiónanse todos os asuntos relativos ás obras licitadas polo Concello, a conservación e mantemento de infraestructuras municipais (edificios, vías públicas, alumeado, parques e xardíns, etc.), así como a xestión municipal dos servizos de auga, lixo e sumidoiros.