CLUBE OU ASOCIACIÓN PERSOA

CONTACTO

EMAIL TELÉFONO
NATACIÓN CEDEIRA XAN cnatacioncedeira@gmail.com 652 214833
FÚTBOL-CEDEIRA SD ESTEBAN cedeirasd@hotmail.com 693 622560
FUTBOL SALA CEDEIRA GABI 609 027774
REMO CEDEIRA CHEMA jmhermida@navantia.es 652 894808
KÁRATE CEDEIRA KIKO fberinagaducros@gmail.com 670 490281
BÁDMINTON CEDEIRA HILDA badcedeira@gmail.com 981 482544
BALONCESTO CEDEIRA ISAAC cbcedeira@gmail.com 699 334686
CLUB CICLISTA P.CAND VICTOR candieiracedeira@gmail.com 620 989459
APADER CEDEIRA CARMEN Carmina.pp@hotmail.com 636 101388
CLUB DE BUCEO JOSE buceocedeira@hotmail.com 629 838538
CAZAY PESCA FAUSTINO Faustino@gestron.com 619 373393
TAEKWONDO CEDEIRA FRAN tkdcedeira@gmail.com 660 020869
KYCKBOXING CEDEIRA CHRISTIAN photo_garcia@yahoo.es 615 139006

O Concello de Cedeira ven de acordar coa Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a autorización para que as instalacións deportivas do CEIP Nicolás del Río (pavillón) sexan usadas por asociacións, clubes ou entidades culturais municipais.

Para acceder a ditas instalacións, as entidades interesadas deberán rexistrar no Concello unha instancia de solicitude, acompañada da copia do seguro de responsabiliade  civil correspondente.

Na seguinte ligazón, pode descargar dita instancia de solicitude:


VER PDF Solicitude autorización uso pavillón CEIP Nicolás del Río


DESCARGA WORD Solicitude autorización uso pavillón CEIP Nicolás del Río