O Concello de Cedeira pon a disposición dos veciños e visitantes o servizo público de alugueiro de bicicletas.

Os puntos de recollida e entrega de bicicletas atópanse nos seguintes puntos:

  • Oficina de Turismo
  • Praza Marieta
  • Avda. de España (Polideportivo municipal)

Poderán ser usuarios deste servizo os maiores de idade, e os maiores de 16 años coa autorización da persoa que ostente a patria potestade.

O tempo máximo de utilización das bicicletas será de 4 horas.

Os prezos de uso do servizo son os seguintes:

  • Alta no servizo (inclúe a entrega da tarxeta de usuario): 2,00 €
  • Cota por semana: 15,00 €/semana
  • Cota por mes: 25,00€/mes €
  • Cota por ano: 40,00 €/ano

Os trámites para xestionar o alta no servizo de aluguer de bicicletas atópanse neste momento en proceso de aprobación por parte do Concello.

Para calquera outra información ou dúbida, pode poñerse en contacto coa oficina de turismo, ou consultar a ordenanza que regula este servizo dispoñible na seguinte ligazón :


VER PDF Ordenanza do sistema municipal de préstamo de bicicletas


DESCARGA WORD Ordenanza do sistema municipal de préstamo de bicicletas