• IV FAST PAINTING CONTEST Cedeira

  Date of event: August 19, 2018.

  The style and technique will be free, its theme will revolve around the landscape, and the physical space that you make should be in the environment that covers the promenade, the beach of the Magdalena, the Paseo de la Marina, River area Condomiñas, street Area and the Port of Long Cedeira. The implementation will be directly in front of the motive or the natural model.

  1. - 800 € and diploma.

  2nd. - 600 € and diploma.

  3rd. - 500 € and diploma.

  DOWNLOAD PDF Bases IV Painting Contest quick Cedeira

 • CARNIVAL COSTUME CONTEST 2018

  The Council of Cedeira organizes the parade of Carnival 2018 Saturday, February 10, 2018. To encourage participation summons a year over the traditional costume contest according to the following rules:

  PRIMEIRA. Para participar e optar aos premios é imprescindible cubrir a solicitude de inscrición e presentala no Rexistro do Concello (horario de 9:00 h. a 14:00 h.), ata o día 9 de febreiro de 2018 (hora límite – 14:00 h.). A persoa que actúe como representante será a que asine a solicitude de participación e deberá acompañar a fotocopia do seu DNI/NIE/Pasaporte. O/a representante asumirá todas as responsabilidades do beneficiario/a do premio, incluídas as obrigas fiscais. De depender a comparsa ou grupo dunha persoa xurídica a inscrición realizarase a través da sede electrónica do concello cubrindo unha instancia xeral e especificando nela a categoría na que se concursa, así como achegarase un documento polo que se autoriza á representación á persoa que presenta a instancia.

  MONDAY. modalities:
  -Comparsa: cohorts considered a set of people consisting of a minimum of nine components accounting for the same reason.
  -Groups: Consider a set group of people aged 3 to 8 (inclusive) a component representing the same reason.
  - Couples
  - Individual
  The troupes and groups may optionally supported presented a mobile (car platform ...). The maximum height is 3 meters.
  The same person may not participate in more than one category

  THIRD. Establishes the following prizes:
  Comparsas: 1st: € 600 - 2nd: 400 € - 3rd: 300 €
  Groups: 1st: € 300 - 2nd: € 250 - 3rd: 200 €
  Pairs: 1st: € 40 - 2nd: € 30 - 3rd: 20 €
  Individual: 1: 30 € - 2nd: € 20 - 3: 15 €

  FOURTH. The classification of the different modalities will be determined by the competition jury. The jury will be appointed by the Council of Cedeira and will consist of municipal representatives from cultural organizations and social or other persons of recognized ability.

  FIFTH. During the development of the parade, the jury will evaluate:
  Category Troupes and Groups
  - Clothing and makeup 0 to 4 points
  - Work done by hand and the use of waste materials 0 to 4 points
  - Originality 0 to 3 points
  - Mobile accompanying the troupe 0 to 4 points
  - Choreography and music 0 to 3 points
  - Sympathy (involve the public) 0 to 5 points
  Couples and individual category:
  - Originality clothing 0 to 4 points
  - Work done by hand and the use of waste materials 0 to 4 points
  - Makeup 0 to 3 points
  - Sympathy (involve the public) 0 to 5 points

  SÉXTA. Os grupos e persoas participantes deberán presentarse na antiga estación de autobuses ás 17:00 h. do día 10 de febreiro e levar a cabo o percorrido marcado pola organización con remate na praza Roxa. No suposto de non poder facerse o desfile por cuestións meteorolóxicas, os/as participantes irán directamente ao Polideportivo onde se fará un desfile polo interior do mesmo. Os grupos que queiran poderán facer algunha actuación ou baile á chegada á praza Roxa. Esta actividade, deberán comunicala no momento da inscrición, tendo en conta que deberán entregar a música en formato mp3, nunha memoria externa, o venres 9 . Aqueles grupos que non comuniquen esta actuación, ou que tendo comunicada a mesma non entregaran a música en prazo, non poderán utilizar o equipamento acústico habilitado para o evento.

  EIGHTH. The order of departure in the parade will be assigned by the organization, considering issues such as lead music playing or the carriage have anticipated making stop dancing ...

  NINTH. The delivery of diplomas of the prizes will take place, once finished the parade and performances of the different participants in the Square Purple (or sports) after evaluation by the Jury. The information on the awarding of prizes will be published on the website of the council.

  TENTH. The / as winners / will have to apply for the payment thereof, by bank transfer, in the registry of the Municipality of Cedeira, by the following procedure: should request the payment of the premium in the registry of the county, with a request general and provide a certificate of a number of account which appears as holder thereof to the person who incribiu parade, group, couple or individual.

  ELEVENTH. The present awards carry retention as income tax, resulting from the application according to the rules contained in the regulations of the tax.

  TWELFTH. The jury's decision is final. The jury of the competition will have to resolve any situation not contemplated in the rules.

  THIRTEENTH. Participation in the Costume Contest implies the total and complete acceptance of these rules.

 • CONTRACT script AGAINST GENDER VIOLENCE

  A Coruña County Council want through this call, generate reflection and awareness in youth by encouraging their participation in creative activity awareness, by editing a script, dedicated to educate the population in general, of the reasons why we should join our efforts to combat gender violence.

  Participants : Participation all individuals aged between 12 and 18 years, enrolled in compulsory secondary education, bachelor, vocational or other training analogous, which are presented individually or preferably in a group (maximum 6 participants per group), supervised supervised by teaching staff of the center of public studies which assigns, pertencetes the province of a Coruña, and supported by the Center.

  Each participant may submit only one original and unpublished script, not previously awarded.

  There may participate Persian winners in previous editions.

  Format: edited the script taking into account the following criteria:

  • Identifying with a title
  • Drafting format courier, simple spacing, left aligned with scenes and numbering of pages. Maximum 4 pages of script (planned for a production of about 3 or 4 minutes).
  • It must contain at least the following parts; header scene description / action, character, dialogue (if any), or annotation parenthesis, transitions, and plans.
  • Present on paper and in digital. The printed script may not be signed with the name, the only reference is the title. The language is galician, and added a gender perspective.

  Term: o prazo de admisións de guións ábrese o día seguinte á publicación, das presentes bases no BOP 9 de Novembro e péchase aos 30 días naturais 11 de decembro.

  Forma de presentación dos traballos: o guión entregarase en soporte papel e dixital (CD,DVD, lapis de memoria, etc) nun sobre pechado; no exterior indicarase IV Concurso de guións contra a violencia de xénero 2017 e un título como identificador do guión.

  Dentro dese sobre irá:

  1. O guión en soporte papel e dixital (CD, DVD, lapis de memoria, etc) identificado co título.
  2. Un sobre pechado co título no exterior, e no seu interior a folla de aceptación dos compromisos e autorización de datos de carácter persoal cos datos requiridos.

  Bases : https://www.dicoruna.es/servizos-sociais/area-igualdade/premios/

 • CONCURSO DE CURTAS SAMAÍN 2017

  Data límite de entrega: 27 de outubro de 2017.

  BASES PARA O CONCURSO DE CURTAS DE SAMAÍN 2017

  TEMA PARA AS CURTAS: Todo o relacionado co Samaín: lendas, historias de pantasmas, aparecidos, cabazas…

  DURACIÓN MÁXIMA DAS CURTAS: Ata 5 minutos (recomendamos entre 1 a 3 minutos)

  FORMATO: MP4, MOV ou outros formatos de video estandar.

  PREMIOS ANPA PICAPEIXE: Vales para gastar na papelería La Paz de Cedeira.

  Primeiro premio 50 €

  Segundo premio 30 €

  Terceiro premio 20 €.

  A entrega de premios faráse o mércores 1 de Novembro as 19.00 h. da tarde no Auditorio Municipal de Cedeira, onde proxectaremos as curtas premiadas.

  Valoraráse o guión, a interpretación e a orixinalidade das curtas.

  DATA DE ENTREGA: Ata o venres 27 de outubro 2017

  LUGAR DE ENTREGA: PÓDESE FACER NA OFICINA DE TURISMO DE CEDEIRA NUN PEN OU ENVIALA POR WETRANSFER AO CORREO

  amigosdesamain@gmail.com

  As curtas terán un título identificativo e ao final, nos créditos, nome dos autores, teléfono de contacto ou correo electrónico.

 • III Painting Contest FAST FREE AIR Cedeira

  Data de celebración: 27 de agosto de 2017.

  The style and technique will be free, its theme will revolve around the landscape, and the physical space that you make should be in the environment that covers the promenade, the beach of the Magdalena, the Paseo de la Marina, River area Condomiñas, street Area and the Port of Long Cedeira. The implementation will be directly in front of the motive or the natural model.

  1º. – 600€ e diploma

  2º. – 400€ e diploma

  3º. – 300€ e diploma

  Download the bases III Painting Contest quick free air Cedeira

 • II PHOTOGRAPHY COMPETITION "OBJECTIVE CEDEIRA"

  Deadline of June 26 to July 21, 2017

  Theme "Cedeira and the sea"

  1st prize - 600 €

  2nd prize - 300 €

  3rd prize - € 100

  Download the contest of photography "Objective Cedeira"

 • III COMPETITION script AGAINST GENDER VIOLENCE 2016

  Dende a Deputación Provincial da Coruña quérese a través de esta convocatoria, xerar reflexión e conciencia na mocidade, xa que son un vehículo de transmisión e motor do cambio e do futuro, ademais de fomentar a súa participación nunha actividade creativa de sensibilización a través da edición dun guión, dedicado a concienciar a poboación, en xeral, dos motivos polos que debemos xuntar os nosos esforzos para combater a violencia de xénero.

  Poderán participar todas as persoas físicas con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, que cursen educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional ou outro tipo de formación análoga.

  BOP: nº 210 do 7 de novembro de 2016

  Go to link the BOP contest

  DOWNLOAD the contest

 • QUICK PAINTING COMPETITION Cedeira

 • Photo contest "OBJECTIVE CEDEIRA"

  A temática será o municipio de Cedeira: arquitectura, xardíns, montes, praias, festas e espazos singulares como San Andrés de Teixido, Garita de Herbeira, San Antonio do Corveiro e demáis relacionados co municipio. O prazo para presentar as obras estará aberto do 16 de maio ao 15 de xuño de 2016.

  Os premios en metálico serán:

  Primeiro Premio: 600 euros
  Segundo Premio: 300 euros
  Terceiro Premio: 100 euros
  Dous accésits de 50 euros ás mellores obras locais (residentes en Cedeira)

  Para coñecer toda a información sobre o concurso, pode consultar as bases na seguinte ligazón:


  DESCARGAR WORD Bases I concurso de fotografia “obxectivo Cedeira

  GO TO LINK THE RESULTS OF PHOTOGRAPHY COMPETITION

 • XOGOS POPULARES 2016 – FESTAS PATRONAIS

  BASES DOS XOGOS POPULARES 2016 – FESTAS PATRONAIS

  1ª PARTICIPANTES: Poderá participar nos xogos calquera persoa física nada no ano 2.000 ou anteriores.

  2ª TEMÁTICA: Os xogos consistirán nas seguintes probas:

  Cucaña vertical (individual)

  Carreiras de sacos (equipos mixtos- 3 persoas)

  Colle a Bandeira (equipos mixtos- 3 persoas)

  Carreira de ovo e culler (equipos mixtos- 3 persoas)

  Xogo do pano (equipos mixtos- 3 persoas)

  Tirada de corda (equipos mixtos- 5 persoas)

  3ª PROBAS: As probas realizaranse segundo as normas do xogo e as indicacións da organización do Concello. As probas poderán suspenderse si pola climatoloxía ou calquera outra causa sobrevida se considera perigoso continuar coa súa celebración.

  4ª LUGAR DE CELEBRACIÓN: Praia da Magdalena de Cedeira, sábado 13 de agosto de 2016, ás 17:30 horas.

  5ª INSCRIPCIÓN: Os participantes poderán inscribirse dende unha (1) hora antes do inicio da proba, a pé de Praia.

  A persoa que atúe como representante do equipo será a que asine a solicitude de participación. O representante asumirá todas as responsabilidades do/s beneficiario/s do premio, incluídas as obrigas fiscais.

  6ª PREMIOS: 150 euros por proba e equipo.

  A notificación dos premiados terá lugar o mesmo día de celebración dos xogos.

  O/s premiado/s deberán solicitar o pago do mesmo, a partir do xoves 18 de agosto, nos servizos económicos do Concello de Cedeira.

  8ª PAGAMENTO DOS PREMIOS: Os premios serán aboados mediante transferencia bancaria aportando certificado de conta bancaria a nome do premiado, ou da persoa física que actúa como respresentante na inscripción en caso de equipos (ou o seu representante legal, no seu caso), e aportando o seu DNI, e cando proceda levarán consigo a retención en concepto de IRPF que resulte da aplicación segundo as normas contidas na normativa reguladora do imposto.

  9ª ACEPTACION DAS BASES: A participación neste concurso supón a plena aceptación de todas e cada unha destas bases, así como ás decisión da organización.

  Calquera incidencia relativa ás probas, e que non estea recollida nestas bases, será sometida ao criterio da organización e as súas decisión serán respetadas necesariamente polos participantes.

  A organización non se responsabiliza de imprevistos accidentes, lesións, etc, e apela á responsabilidade e bo criterio de cada un para evitalos.

  Autorízase á organización a realizar e publicar cantas fotografías se consideren oportunas.


  DESCARGAR WORD Bases xogos populares 2016