• CONCURSO DE GUIÓNS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

  A Deputación Provincial da Coruña quére a través de esta convocatoria, xerar reflexión e conciencia na mocidade  fomentando a súa participación nunha actividade creativa de sensibilización, a través da edición dun guión, dedicado a concienciar a poboación, en xeral, dos motivos polos que debemos xuntar os nosos esforzos para combater a violencia de xénero.

  Participantes : Poderán participar todas as persoas físicas con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, que cursen educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional ou outro tipo de formación análoga, que se presenten individualmente ou preferentemente en grupo (máximo 6 participantes por grupo), supervisados e titorizados por persoal docente do centro público de estudos ao que se adscribe, pertencetes á provincia da Coruña, e apoiados pola Dirección do centro.

  Cada participante só poderá presentar un único guión orixinal e inédito, non premiado con anterioridade.

  Non poderán participar as persas gañadoras en edicións anteriores.

  Formato:  o guión editarase tendo en conta os seguintes criterios:

  •  Identificarese cun título
  •  Redactarase con formato courier, interlineado sinxelo, aliñado á esquerda con numeración de escenas e páxinas. Máximo 4 páxinas de guión (previsto para unha producción aproximadamente de 3 ou 4 minutos).
  •  Deberá conter polo menos, as seguintes partes; encabezado de escena, descripción/acción, personaxe, diálogo ( de ser o caso), anotación ou paréntese, transicións, e planos.
  •  Presentare en papel e en soporte dixital. O guión impreso non poderá  ir asinado co nome, a única referencia será o título. O idioma empregado será o galego, e engadirase a perspectiva de xénero.

  Prazo:  o prazo de admisións de guións ábrese o día seguinte á publicación, das presentes bases no BOP 9 de Novembro   e péchase aos 30 días naturais 11 de decembro.

  Forma de presentación dos traballos: o guión entregarase en soporte papel e dixital (CD,DVD, lapis de memoria, etc) nun sobre pechado; no exterior indicarase IV Concurso de guións contra a violencia de xénero 2017 e un título como identificador do guión.

  Dentro desde sobre irá:

  1. O guión en soporte papel e dixital (CD, DVD, lapis de memoria, etc) identificado co título.
  2. Un sobre pechado co título no exterior, e no seu interior a folla de aceptación dos compromisos e autorización de datos de carácter persoal cos datos requiridos.

  Bases : https://www.dicoruna.es/servizos-sociais/area-igualdade/premios/

 • CONCURSO DE CURTAS SAMAÍN 2017

  Data límite de entrega: 27 de outubro de 2017.

  BASES PARA O CONCURSO DE CURTAS DE SAMAÍN 2017

  TEMA PARA AS CURTAS:  Todo o relacionado co Samaín:  lendas, historias de pantasmas, aparecidos, cabazas…

  DURACIÓN MÁXIMA DAS CURTAS:  Ata 5 minutos (recomendamos entre 1 a 3 minutos)

  FORMATO:  MP4,  MOV ou outros formatos de video estandar.

  PREMIOS ANPA PICAPEIXE: Vales para gastar na papelería La Paz de Cedeira.

   Primeiro premio 50 €

  Segundo premio 30 €

  Terceiro premio 20 €.

  A entrega de premios faráse o mércores 1 de Novembro as 19.00 h. da tarde no Auditorio Municipal de Cedeira, onde proxectaremos as curtas premiadas.

  Valoraráse o guión, a interpretación e a orixinalidade das curtas.

  DATA DE ENTREGA:  Ata o venres 27 de outubro 2017

  LUGAR DE ENTREGA:  PÓDESE FACER NA OFICINA DE TURISMO DE CEDEIRA NUN PEN OU ENVIALA POR WETRANSFER AO CORREO

  amigosdesamain@gmail.com

  As curtas terán un título identificativo e ao final, nos créditos, nome dos autores, teléfono de contacto ou correo electrónico.

 • III CERTAME DE PINTURA RÁPIDA O AR LIBRE VILA DE CEDEIRA

  Data de celebración: 27 de Agosto de 2017.

  O estilo e a técnica serán libres, a súa temática xirará en torno á paisaxe, e o espazo físico no que se realicen debe ser no entorno que abrangue o Paseo Marítimo, a Praia da Magdalena, o Paseo da Mariña, zona do río Condomiñas, Rúa da Area Longa e o Porto de Cedeira. A execución será directa, diante do motivo ou do modelo natural.

  1º. – 600€ e diploma

  2º. – 400€ e diploma

  3º. – 300€ e diploma

  Descarga bases do III Certame de pintura rápida o ar libre Vila de Cedeira

 • II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ” OBXECTIVO CEDEIRA”

  Prazo de presentación do 26 de xuño ao 21 de xullo de 2017

  Temática “Cedeira e o mar”

  1º premio – 600€

  2º premio – 300€

  3º premio – 100€

  Descarga bases do concurso de fotografía “Obxectivo Cedeira”

 • III CONCURSO DE GUIÓNS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 2016

  Dende a Deputación Provincial da Coruña quérese a través de esta convocatoria, xerar reflexión e conciencia na mocidade, xa que son un vehículo de transmisión e motor do cambio e do futuro, ademais de fomentar a súa participación nunha actividade creativa de sensibilización a través da edición dun guión, dedicado a concienciar a poboación, en xeral, dos motivos polos que debemos xuntar os nosos esforzos para combater a violencia de xénero.

  Poderán participar todas as persoas físicas con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, que cursen educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional ou outro tipo de formación análoga.

  BOP:  nº 210 do 7 de novembro de 2016

  IR A LIGAZÓN do BOP do concurso

  DESCARGA as bases do concurso

 • CERTAME PINTURA RÁPIDA VILA DE CEDEIRA

 • Concurso de fotografía “OBXECTIVO CEDEIRA”

  A temática será o municipio de Cedeira: arquitectura, xardíns, montes, praias, festas e espazos singulares como San Andrés de Teixido, Garita de Herbeira, San Antonio do Corveiro e demáis relacionados co municipio. O prazo para presentar as obras estará aberto do 16  de maio ao 15 de xuño de 2016.

  Os premios en metálico serán:

  Primeiro Premio: 600 euros
  Segundo Premio: 300 euros
  Terceiro Premio: 100 euros
  Dous accésits de 50 euros ás mellores obras locais (residentes en Cedeira)

  Para coñecer toda a información sobre o concurso, pode consultar as bases na seguinte ligazón:


  DESCARGAR WORD Bases I concurso de fotografia “obxectivo Cedeira

  IR Á LIGAZÓN DOS RESULTADOS DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

 • XOGOS POPULARES 2016 – FESTAS PATRONAIS

  BASES DOS XOGOS POPULARES 2016 – FESTAS PATRONAIS

  1ª PARTICIPANTES: Poderá participar nos xogos calquera persoa física nada no ano 2.000 ou anteriores.

  2ª TEMÁTICA: Os xogos consistirán nas seguintes probas:

  Cucaña vertical (individual)

  Carreiras de sacos (equipos mixtos- 3 persoas)

  Colle a Bandeira (equipos mixtos- 3 persoas)

  Carreira de ovo e culler (equipos mixtos- 3 persoas)

  Xogo do pano (equipos mixtos- 3 persoas)

  Tirada de corda (equipos mixtos- 5 persoas)

  3ª PROBAS: As probas realizaranse segundo as normas do xogo e as indicacións da organización do Concello. As probas poderán suspenderse si pola climatoloxía ou calquera outra causa sobrevida se considera perigoso continuar coa súa celebración.

  4ª LUGAR DE CELEBRACIÓN: Praia da Magdalena de Cedeira, sábado 13 de agosto de 2016, ás 17:30 horas.

  5ª INSCRIPCIÓN: Os participantes poderán inscribirse dende unha (1) hora antes do inicio da proba, a pé de Praia.

  A persoa que atúe como representante do equipo será a que asine a solicitude de participación. O representante asumirá todas as responsabilidades do/s beneficiario/s do premio, incluídas as obrigas fiscais.

  6ª PREMIOS: 150 euros por proba e equipo.

  A notificación dos premiados terá lugar o mesmo día de celebración dos xogos.

  O/s premiado/s deberán solicitar o pago do mesmo, a partir do xoves 18 de agosto, nos servizos económicos do Concello de Cedeira.

  8ª PAGAMENTO DOS PREMIOS: Os premios serán aboados mediante transferencia bancaria aportando certificado de conta bancaria a nome do premiado, ou da persoa física que actúa como respresentante na inscripción en caso de equipos (ou o seu representante legal, no seu caso), e aportando o seu DNI, e cando proceda  levarán consigo a retención en concepto de IRPF que resulte da aplicación segundo as normas contidas na normativa reguladora do imposto.

  9ª ACEPTACION DAS BASES: A participación neste concurso supón a plena aceptación de todas e cada unha destas bases, así como ás decisión da organización.

  Calquera incidencia relativa ás probas, e que non estea recollida nestas bases, será sometida ao criterio da organización e as súas decisión serán respetadas necesariamente polos participantes.

  A organización non se responsabiliza de imprevistos accidentes, lesións, etc, e apela á responsabilidade e bo criterio de cada un para evitalos.

  Autorízase á organización a realizar e publicar cantas fotografías se consideren oportunas.


  DESCARGAR WORD Bases xogos populares 2016