CEDEIRA INVISTE MÁIS DE 14.000 EUROS NO ACONDICIONAMENTO DO CAMIÑO DE ACCESO AO CEMITERIO DE CERVO

Cun investimento de 14.398,19 euros o Concello de Cedeira está a acometer obras de mellora no camiño de acceso ao cemiterio de Cervo, unha vía moi deteriorada e de especial interese para os veciños da parroquia e da zona en xeral.

A existencia de fochandas de importancia na vía, tal e como recoñece o equipo de goberno, fixo necesaria a execución dun proxecto de calado, primeiro repoñendo a capa de zahorra e posteriormente botando outra de macadam de 15 centímetros, para concluír cun rego superficial e outro de sellado en toda a superficie. A intervención implicou ademais a limpeza de cunetas dun camiño de 250 metros de lonxitude e cuxa anchura é de tres metros e medio.

A obra, que foi acometida pola empresa José M. Piñeiro López SL, requiriu a elaboración e presentación dun proxecto de control arqueolóxico que, feito polo arqueólogo Emilio Ramil, finalmente obtivo a correspondente autorización da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria antes de poder ser executada.

O goberno de Cedeira reitera o compromiso coa veciñanza no que se refire á conservación e mellora dos camiños públicos por considerar que o bo estado das infraestruturas garante a seguridade viaria e facilita a vida aos veciños.