Collaborate in CEDEIRA FINANCING THE SERVICE OF THE HOUSE RECEPTION OF FERROL

The Council of Cedeira contribute a total of 12.277,25 euros to the financing of the service of the House Reception Ferrol, a commitment or mayor, Pablo Gil Moreda, qualified as "important" by singing warrant the attention of victims of domestic violence by qualified and expert. These amounts totaling desglosarase four annuities.

The issue addressed in the plenary session that the municipal corporation held on the afternoon of Thursday and which also resulted in an amendment approved budget amounting to 591.340, 05 euros. With the aforementioned charge amount, the government team will settle the loan provincial PAI 2016 requested to undertake the renovation and expansion of the library (207.697,26 euros) e financiará un paquete de obras e iniciativas, entre as que cabe destacar os máis de 66.000 euros que o Concello prevé investir na construción de novos vestiarios no campo de fútbol, “unha
iniciativa para levar a igualdade tamén ao deporte”, said second mayor.

A capacidade de financiamento do Concello de Cedeira é de 762.189,89 euros, o remanente de tesourería para gastos xerais, segundo o expediente de liquidación do orzamento de 2017, ascende a 2.109.295,80 euros, mentras que débeda municipal quedou a cero.

O pleno tamén aprobou o orzamento municipal para o presente ano, amounting to 5,7 million, e a segunda addenda ao convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Cedeira para acometer o proxecto de mellora do saneamento. O investimento total da obra ascende a 733.650,71 euros, dos que este ano gastaranse 600.000 euros.

A corporación municipal de Cedeira secundou tamén a moción presentada polo equipo de goberno pola que se insta á Real Academia Galega para que se lle dedique o dia das Letras Galegas do ano 2019 ao filólogo e escrito Ricardo Carvalho Calero.