Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PARTICIPACION

CAMPAÑA DE INVERNO 2023 DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Do 13 de xañeiro ao 17 de febreiro.

As idades dos rapaces/zas participantes serán de 11 a 15 anos inclusive (cumpridos a 31 de decembro de 2022).

Cota de participación: 85 €.

Terán preferencia os/as rapaces/zas que non foran a ningunha campaña da neve da Deputación.

Prazo para as solicitudes de inscrición: ata o día 16 de decembro de 2022.

Para a formalización da inscrición, debes entregar no teu Concello:
1. Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polo pai e a nai, ou de ser o caso, polo titor.
3. Fotocopia da tarxeta sanitaria.
4. Fotocopia do carné de identidade ou libro de familia.
5. Copia do aboamento da cota de inscrición (cando a Deputación e publicado na súa web).
6. No caso de que o/a neno/a tivese tratamento ou doenza que teñan que ser tidos en conta, axuntarase certificado médico asinado por facultativo/a. De igual xeito, no caso de medicación específica ou alerxia alimentaria ou doutro tipo.

Pódese descargar a solicitude na seguinte ligazón:

VER PDF SOLICITUDE

O CONCELLO DISTRIBUE ENTRE A CIDADANÍA UN NOVO NÚMERO DO BOLETÍN INFORMATIVO AS7PARROQUIAS

O goberno local de Cedeira reparte estes días entre a veciñanza o boletín informativo As7Parroquias, que chega ao seu número 22. A publicación dá conta do traballo do Concello nos últimos meses, destacando o balance da campaña de turismo deste verán. A revalorización do atractivo da vila para as persoas que a visitan grazas entre outras cousas á recuperación das cetarias do Sarridal, a posta en marcha da vía ferrata, ou a reapertura do Castelo da Concepción, xunto coa alta afluencia que tiveron as festas e o resto das actividades confirmaron unha volta á normalidade de antes da pandemia.

No boletín infórmase do balance dos proxectos acollidos ao programa do GALP A MariñaOrtegal na localidade. Foron máis de 800.000 euros investidos en diferentes iniciativas dirixidas a poñer en valor a economía e a cultura ligadas á pesca e o marisqueo en Cedeira. A localidade distinguiuse no último plan de actuación plurianual do GALP como unha das máis dinámicas no desenvolvemento de accións e o Concello participa xa na definición do novo plan que estará vixente ata o 2027.

As7Parroquias dá conta tamén do avance nas escavacións no xacemento do Sarridal, da adxudicación de axudas ao tecido asociativo no eido deportivo e no sociocultural, da licitación da ambiciosa renovación do pavimento do polideportivo municipal e, entre outras cousas, a compra de libros para a escola infantil da Galiña Azul. O boletín trata tamén sobre o recorte de profesorado no IES Punta Candieira e do rexeitamento que esta medida xerou entre a cidadanía e no Concello, así como do ninguneo da Consellería de Educación á petición dunha entrevista urxente que foi unanimemente solicitada pola corporación municipal.

A contraportada do boletín está adicada á Escola de Música Vila de Cedeira, que cumpre dez anos con gran vitalidade.

Pódese descargar o Boletín na seguinte ligazón:

VER PDF Boletín as 7 parroquias nº22

ABERTO PRAZO DE PREINSCRICIÓN NOS CURSOS OFERTADOS DESDE A CONCELLERÍA DE CULTURA PARA O PERÍODO 2022/23

As persoas interesadas en apuntarse nalgunha destas actividades poden facer a súa preinscrición (até o martes 11 de outubro) na Oficina de Turismo (Palacete municipal), ou ben a través do correo electrónico cursosculturacedeira@gmail.com

Descricións dos cursos:

Obradoiro de Manualidades
Imparte Fernando Villoslada
Contido: Traballo en arcilla, xeso, elaboración de moldes, restauración e decoración
Temporalización: 4 h semanais
Máximo 10 persoas
Cuota mensual: 10 €

Obradoiro de Teatro
Imparte Simone Jenkinson
Contido – Formación clásica de actores e enfoque contemporáneo do teatro – Traballo de voz e corpo xunto con técnicas de construcción de personaxe
Lugar: Auditorio Municipal
Grupo 1 – Luns de 17.00 a 18.30 h
Grupo 2 – venres de 17.00 a 18.30 h
Máximo 10 persoas por grupo
Cuota mensual: 10 €

Obradoiro de Debuxo e pintura
Imparte Andrés Urrutia
Contido – Desenvolvemento de facultades e destrezas no debuxo co estudo do espazo, luz, cor…
Temporalización:
San Román – Luns de 10.30 a 12.30 (local social da AVV de San Román)
Cedeira – 4 grupos (Sala Áncora)
Grupo 1 – Martes de 10.30 a 12.30,
Grupo 2 – Mércores de 19.00 a 21.00 h.
Grupo 3 – Xoves de 10.30 a 12.30 h.
Grupo 4 – Xoves de 19.00 h a 21.00 h.
Cervo – Mércores de 16.00 a 18.00 h. (local social da AVV Tarroiba)
Esteiro – Venres de 10.30 a 12.30 (local social da AVV de Esteiro)
Montoxo – Venres de 18.30 a 20.30 h (local social da AVV de Montoxo)
Cuota mensual: 10 €

Tapices artísticos e outras técnicas textiles
Imparte – Javier Rodríguez
Obxectivos – coñecemento do tecido en tear de alto lizo manual, materiais, uso de cores para traducilo ao tapiz
Lugar: Sala Áncora
Grupo 1 – Luns de 10 a 13 h.
Grupo 2 – Luns de 16 a 19 h.
Máximo 15 persoas por grupo
Cuota mensual: 10 €

Obradoiro sensorial – O Cesto dos Tesouros
Imparte: Eva Blanco Damota
Obxectivo: Actividade inaugural do proceso da consecución da autonomía do bebé, explorando o seu contorno dun xeito novo. Pensado para familias con crianzas de 6 a 18 meses
Domingo 16 de outubro– Auditorio Municipal
Grupo 1 – 12.00 h.
Grupo 2 – 13.00 h.
Máximo 10 bebés por grupo
Cuota sesión: 2 €

Obradoiro 5 puntos clave para comer saudable
Imparte: Claudia Pérez Armada
Obxectivos: mellorar coñecementos sobre nutrición, saúde e benestar. Adquirir competencias para poder elexir de xeito adecuado os alimentos. Pensamento crítico e consciente do que comemos. Cociña saúdable
5 sesións semanais – CEIP Nicolás del Río
As sesións desenvolveranse os sábados pola mañá.
Sesión 1: 1,5 h
Sesión 2: 2 h
Sesión 3: 2,5 h
Sesión 4: 3,5 h
Sesión 5: 1,5 h
Máximo 10 persoas por grupo
Custo: 22 € obradoiro completo

Bonificacións:
a. Unha bonificación do 100 por 100 para os membros de unidades familiares nas que os ingresos per cápita non acaden o IPREM. A estes efectos entenderase como unidade familiar a composta por todas as persoas que figuren inscritas na mesma folla padroal.
b. Unha bonificación do 50 por 100 para os membros de familias con título de familia numerosa.
c. Unha bonificación do 50 por 100 para os membros de familias monoparentais, entendendo como tal a definida nos termos do artigo 13 da Lei 3/2011 de 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.
d. Unha bonificación familiar do 25 por 100 aplicable aos casos nos que se inscriban ou participen un mínimo de dous irmáns menores de 18 anos en calquera das actividades ou talleres gravados no presente Texto.
e. Unha bonificación do 100 por 100 para os maiores de 65 anos, que conten cuns rendementos económicos brutos per cápita que non superen o 125% do IPREM vixente no momento de efectuar a solicitude computados anualmente por todos os conceptos e por unidade familiar.