Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NOVAS

Mensaxe do Concello de Cedeira

Desde o concello de Cedeira queremos facer chegar unha mensaxe de tranquilidade a toda a veciñanza nestes momentos nos que a COVID19 está a aparecer na nosa vila.

Queremos facer chegar unha mensaxe de colaboración a aquelas persoas que teñan síntomas da enfermidade ou foran xa diagnosticadas e teñan que gardar corentena. Desde o concello podemos facerlle chegar a compra ou cubrir aquelas outras necesidades que poidan ter durante os días de aillamento.

Desde os teléfonos 673223392 ou 673223415 encargarémonos de xestionar estas colaboracións.


Estamos en contacto co centro de saúde de Cedeira e desde alí infórmannos que só eles son coñecedores dos casos que hai na nosa vila e por protocolo e seguridade así seguira sendo e insístennos nas medidas que ata o de agora estabamos a solicitar de toda a veciñanza e polas que siguen dándonos as grazas: quedade na casa.


Infórmannos tamén que debemos extremar estas medidas xa que é moi probable que teñamos un pico de casos nas vindeiras xornadas polo que debemos minimizar e optimizar as nosas saídas, indo a compra unha vez á semana por exemplo e eliminando todo tipo de relacións sociais.


Entre todas e todos imos saír desta situación e farémolo antes e mellor se cumprimos coa nosa parte.
#EnCedeiraNaCasa

Sanidade prohibe desde hoxe os velorios e restrinxe a tres as persoas nos enterros

A Orde SND/298/2020 do 29 de marzo detalla que a prohibición afecta a todos os falecidos, e non só a aqueles que estivesen infectados por Covid-19. A orde establece, ademais, que se pospón a celebración de cultos relixiosos e cerimonias civís fúnebres ata a finalización do estado de alarma. A continuación detallanse como deben realizarse estes actos, onde destacamos algúns aspectos importantes sobre esta materia:

  • Prohíbense os velorios en todo tipo de instalacións, públicas ou privadas, así como nos domicilios particulares.
  • No caso de falecidos por COVID-19, non se poderán realizar prácticas de tanatoestética, intervencións de tanatopraxia, nin intervencións por motivos relixiosos que impliquen procedementos invasivos no cadáver.
  • Pospoñerase a celebración de cultos relixiosos ou cerimonias civís fúnebres ata a finalización do estado de alarma, sen prexuízo da posibilidade prevista no parágrafo seguinte. A participación na comitiva para o enterramento ou despedida para cremación da persoa falecida restrínxese a un máximo de tres familiares ou achegados, ademais, no seu caso, do ministro de culto ou persoa asimilada da confesión respectiva para a práctica dos ritos funerarios de despedida do defunto. En todo caso, deberase respectar sempre a distancia dun a dous metros entre eles.
  • Durante o período de vixencia do estado de alarma, os prezos dos servizos funerarios non poderán ser superiores aos prezos vixentes con anterioridade ao 14 de marzo de 2020. No caso de servizos xa abonados a prezos superiores aos establecidos con anterioridade ao 14 de marzo de 2020, a empresa deberá iniciar de oficio a devolución da diferenza, deixando constancia das actuacións realizadas para ese efecto no caso de que non poida levar a cabo. Neste caso, o usuario dispoñerá de seis meses desde a data de finalización do estado de alarma para solicitar o correspondente reembolso. As empresas de servizos funerarios deberán facilitar ao usuario, con carácter previo á contratación do servizo, un orzamento desagregado por cada un dos conceptos incluídos no mesmo e a lista de prezos vixente con anterioridade ao 14 de marzo de 2020, aínda no caso de que resulte necesario realizar actuacións específicas como consecuencia dos falecementos producidos por causa do COVID-19.Respecto dos servizos ou produtos contratados que non poidan ser gozados ou entregados ao usuario debido ás medidas implementadas en virtude do Real Decreto 463/2020 e as súas normativas de desenvolvemento, devolverase ao consumidor ou usuario os importes xa abonados correspondentes aos devanditos servizos ou produtos.

Descarga PDF da Orde SND/298/2020 do 29 de marzo

Instrucións sobre redución de servizos de transporte de viaxeiros

No BOE de hoxe publicouse a Orde TMA/306/2020 pola que se ditan instrucións sobre redución de servizos de transporte de viaxeiros durante a vixencia da Real Decreto-lei 10/2020.

A Orde articúlase en dous artigos nos que se regula a redución da oferta de servizos.

  1. Os servizos de transporte público de viaxeiros por estrada e ferroviarios de ámbito urbano e periurbano, que estean sometidos a contrato público ou obrigacións de servizo público ( OSP), ou sexan de titularidade pública, con independencia da Administración titular ou competente sobre os mesmos, reducirán a súa oferta de servizos e frecuencias ata alcanzar niveis de prestación similares aos de fin de semana, considerando a necesidade de acceso ao posto de traballo do persoal ocupado nos servizos esenciais e o acceso dos cidadáns aos servizos básicos. Esta redución será de aplicación para o período de aplicación da Real Decreto-lei 10/2020.
  2. Os horarios e frecuencias dos servizos de transporte sinalados poderán axustarse, de conformidade co disposto no apartado 1, atendendo ás necesidades específicas de cada territorio, por parte da Administración competente ou polos operadores, en virtude de causa xustificada, @teniendo en cuenta, en todo caso, que deben adoptarse as medidas necesarias para procurar a máxima separación posible entre os viaxeiros. Devandito axuste de horario e frecuencias farase, no seu caso, o máis axiña posible.

Pode descargar o documento na seguinte ligazón:

Descargar PDF Orde TMA/306/2020, do 30 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre redución de servizos de transporte de viaxeiros durante a vixencia da Real Decreto-lei 10/2020.