Apertura da Depuradora de Bivalvos na Lonxa de Cedeira

APERTURA DA DEPURADORA DE BIVALVOS NA LONXA DE CEDEIRA

Dende a confraria de pescadores de Cedeira anuncian a apertura da Depuradora de Bivalvos o día 2 de Enero (martes), en horario de 9:30h a 13:30h. Dita depuradora está ubicada nun área habilitada na mesma nave da Lonxa de Cedeira na que tamén ten lugar a subasta de pescados e mariscos. O posto de venta está aberto ó público en xeral (particulares, restauración, maioristas, minoristas,…).

Poden realizarse compras de diferentes formas:

Cedeira substitúe o antigo camión de servizos por outro diesel, con dirección asistida e plataforma elavadora

CEDEIRA SUBSTITÚE O ANTIGO CAMIÓN DE SERVIZOS POR OUTRO DIESEL, CON DIRECCIÓN ASISTIDA E PLATAFORMA ELAVADORA

Esta semana entrou en funcionamento o camión con plataforma elevadora adquirido polo Concello de Cedeira con fondos propios para tratar de rebaixar os prazos de execución das obras municipais e darlle unha maior produtividade á xornada laboral do persoal de servizos.

Trátase dun camión con motor diesel de catro cilindros en liña, dirección asistida e freado con control hidráulico. A plataforma elevadora pode subir alomenos 14 metros desde o chan, dispón de nivelación automática e ten un xiro en cesta de 100 graos. Soos Maquinaria SL foi a empresa subministradora e o prezo de adxudicación ascendeu a 49.500 euros (sen IVE).

O goberno municipal entende que coa entrada en funcionamento desde novo vehículo dáse un salto cualitativo no que ao parque móbil municipal se refire, especialmente na área de servizos. O vehículo que se estaba a utilizar fora adquirido no mercado de segunda man, tiña máis de 25 anos e pasaba revisións cada seis meses.

O executivo local tamén considera importante investir en mellorar a calidade e a seguridade no traballo do persoal laboral do Concello, ademais de tratar de rentabilizar os recursos públicos coa optimización dos servizos municipais.

No acto de entrega do vehículo estiveron presentes o alcalde, Pablo Moreda Gil, a concelleira de Cultura e Turismo, María Xosé Rodríguez Pérez, e representantes da empresa adxudicataria.

 

O Parlamento galego insta á Xunta a dialogar co Concello de Cedeira para chegar a acordos sobre a mellora do centro de saúde

O PARLAMENTO GALEGO INSTA Á XUNTA A DIALOGAR CO CONCELLO DE CEDEIRA PARA CHEGAR A ACORDOS SOBRE A MELLORA DO CENTRO DE SAÚDE

Todos os grupos do Parlamento de Galicia aprobaron unha iniciativa do executivo local pola que se insta á Xunta de Galicia “a dialogar co Concello de Cedeira sobre os servizos de asistencia sanitaria dispoñibles no municipio e a posibilidade de chegar a acordos sobre a mellora do centro de saúde e a súa ampliación”. O acordo adoptouse o día 21 deste mesmo mes na comisión de Sanidade, Política Social e Emprego da Cámara galega. Na súa demanda, o goberno de Cedeira explica os motivos, o fundamental a falta de espazo e servizos dos que adoece o actual centro de saúde, e tamén apunta a solución, que pasa pola compra dun edificio anexo ao actual para facer viable a ampliación do mesmo.

Nesta dirección desde o equipo de goberno se recorda así mesmo que o Concello ten manifestado en reiteradas ocasións a súa boa disposición, de feito xa ten iniciados os trámites, cara á compra dese segundo inmoble propiedade da Xunta e máis da administración local para, a continuación, cedelo nas condicións que a Consellería de Sanidade solicite para facer investimentos (sen edificacións, libres de cargas e coas condicións necesarias para iniciar as obras), tal e como figura na iniciativa parlamentaria. Un acordo neste sentido non só daría lugar á ampliación do centro e servizos médicos de Cedeira senon tamén á mellora das prestacións sanitarias no conxunto da comarca, segundo as consideracións do executivo cedeirense.

A ampliación do centro de saúde estase a converter nunha das prioridades do equipo de goberno de Cedeira dentro do presente mandato. Só nos últimos meses o asunto levou aos responsables municipais a manter reunións de traballo co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e máis co xerente da área Sanitaria de Ferrol, Ángel Facio Villanueva. Agora, estase á espera do encontro solicitado o día 28 de setembro co conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña.

En todos os casos as intencións do goberno local pasan pola adquisición da propiedade que o Concello comparte coa Consellería de Medio Rural co fin de incrementar ata un 40% a actual capacidade do actual centro médico.

Recoñecemento da experiencia profesional – publicación de convocatoria de novas prazas

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL – PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE NOVAS PRAZAS 

Publicada no Diario Oficial de Galicia da Xunta de Galicia a convocatoria para o ano 2018 do recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e/ou vías non formais de formación.

A Orde, que se publicou no D.O.G. núm. 244, do 27 de decembro de 2017, inclúe instruccións sobre o procedemento para as persoas en lista definitiva de de espera (segundo a Orde do 30 de decembro de 2016), e convoca tamén novas prazas para participar no procedemento de avaliación e acreditación de competencias profesionais nas seguintes cualificacións:

  • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio
  • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
  • Servizos para o control de pragas
  • Xestión de servizos para o control de organismos nocivos
  • Socorrismo en espazos acuáticos naturais
  • Socorrismo en instalacións acuáticas
  • Tanatopraxia
  • Confección e mantemento de artes e aparellos

O prazo para novas inscricións remata o 26 de xaneiro de 2018.

Desde a seguinte ligazón, pode acceder á información completa sobre a convocatoria, o procedemento e a inscrición:

IR Á LIGAZÓN Recoñecemento da experiencia profesional

O Concello financia a compra da plataforma elevadora para a furgoneta da Asociación Sobre Rodas

O CONCELLO FINANCIA A COMPRA DA PLATAFORMA ELEVADORA PARA A FURGONETA DA ASOCIACIÓN SOBRE RODAS

O Concello de Cedeira recoñece o labor que a Asociación Sobre Rodas está a facer, dándolles visibilidade e prestándolles axuda ás persoas con discapa­cidade, colaborando economicamente na adaptación do vehículo adquirido pola entidade este mesmo ano.

O equipo de goberno asegura estar moi contento co traballo que fai a asociación no ámbito local e destacou de maneira moi especial o que realizan os voluntarios, entre os que se atopan os condutores do transporte adaptado. A pesar de todo, os recursos da entidade son bastante limitados, segundo apuntan os responsables municipais.

A corporación municipal aprobaba na última sesión plenaria por unanimidade unha subven­ción, por importe de 5.131 euros, para a compra da estrutura elevadora que habilitará a furgoneta para o transporte de persoas en cadeira de rodas.

O importe da axuda concedida garante o financiamento da plataforma que, segundo a presi­denta da entidade, Malena Pérez Villar, podería entrar en funcionamento nun prazo de quince días. Este servizo aumentará considerablemente os usuarios do vehículo adaptado, cuxo núme­ro de viaxes pode ser de máis de cen ao cabo dun mes. Pérez Villar agradeceu ao Concello a sensibilidade que está a mostrar coa xente con mobilidade reducida e recordou así mesmo que o traballo que desde o Concello se está a facer no campo da accesibilidade nas beirarrúas tamén é moi importante para mellorar o día a día das persoas con problemas de mobilidade. A entidade Sobre Rodas ten arredor de 490 socios.

O 1 de xaneiro entra en vigor a nova ordenanza de I.B.I.

O 1 DE XANEIRO ENTRA EN VIGOR A NOVA ORDENANZA DE I.B.I.

Logo da recente publicación no BOP da aprobación definitiva da nova ordenanza do IBI, esta será de aplicación desde o 1 de xaneiro de 2018.

O Concello baixa o IBI de vivendas urbanas e propiedades rústicas, pasando o primeiro do 0,50 % ao 0,48 % e nas propiedades rústicas do 0,46 % ao 0,42 %. Inclúese tamén unha nova bonificación para os bens inmobles que teñan instalados sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía procedente do sol, que terán unha reducción do 50% da cota íntegra do imposto o primeiro ano e un 25% o segundo ano.

Pode consultarse o novo texto aprobado da ordenanza fiscal dreguladora deste imposto na seguinte ligazón ao Portal de Transparencia municipal:

IR Á LIGAZÓN Ordenanzas e regulamentos do Portal de Transparencia

Pode consultar o anuncio da aprobación definitiva no BOP, na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Anuncio aprobación definitiva de ordenanza fiscal

Cedeira destina 486.000 euros do Plan Único a obras en rúas e a reforma da Casa Avelino

CEDEIRA DESTINA 486.000 EUROS DO PLAN ÚNICO A OBRAS EN RÚAS E A REFORMA DA CASA AVELINO

Cedeira destina 255.489 euros do Plan Único da Deputación -a Administración local achega 1.683- á mellora de beirarrúas en varias rúas do centro urbano (185.524) e á reurbanización da rúa Convento (69.965). O Concello dedicará os 230.923 euros do Plan de Aforro e Investimento (préstamo provincial sen intereses e con dous anos de carencia) de 2018 á rehabilitación do edificio de Casa Avelino (ou o vello pazo de Moscoso), que albergará dependencias municipais. O goberno local aprobou, ademais, no pleno, financiar gasto corrente con cargo aos outros 260.403 euros do plan provincial; e utilizar 1.687 ao pago a provedores. En canto ao plan complementario, que se custea coas baixas dos distintos contratos, o Concello cedeirense prevé investir 126.012 euros no parque de auga e a tirolesa do paseo marítimo e 32.743 na pavimentación de camiños en Vilarcay e Meizoso.

O tripartito que preside o socialista Pablo Moreda acordou amortizar os 226.945 euros do PAI de 2015 con cargo ao remanente de 2017. «Este ano amortizouse un préstamo que concedera ou Ministerio de Industria para ou viveiro de empresas do polígono, que non se fixo, por 77.640 euros», indicou o rexedor. O obxectivo, sinalou, « é ir pedindo os préstamos provinciais, polas condicións que teñen, para poder facer obras, e ir cancelándoos co remanente».

Fonte: La Voz de Galicia

Pode consultar a nova na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Cedeira destina 486.000 euros do Plan Único a obras en rúas e a reforma da Casa Avelino

 

O PP frea o proxecto de Eroski de abrir outro supermercado

O PP FREA O PROXECTO DE EROSKI DE ABRIR OUTRO SUPERMERCADO

O guion cumpriuse. O PP votou en contra do convenio urbanístico para a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal na Maravilla, freando así o proxecto do grupo Eroski de abrir un supermercado, coa previsión de crear 35 postos de traballo. «¿Por que intentaron sacalo no seu goberno e agora non lles vale?», preguntouse a primeira tenente de alcalde e delegada de Urbanismo, Mª Xosé Rodríguez (BNG). «¿Por que se o avalan todos os informes?», indagou o edil de Educación, Robustiano Labraña (Anova), que intúe «un interese [da oposición] de desmontar calquera iniciativa que poda ter unha rendibilidade política» para o tripartito.

O portavoz popular aduciu que «non hai proba documental de que Eroski vaia crear 35 empregos máis dos que existen, non é a mesma modificación nin son as mesmas circunstancias». Luis Rubido botou en cara aos grupos do executivo que non teñan retomado a revisión do PXOM, como prometeron en campaña. «Podemos pensar que [coa modificación puntual] se trata de evadir esa revisión, que podía ser desfavorable para a propiedade», argüiu. Ademais de cuestionar que a empresa que elaborou este proxecto sexa a mesma á que en 2008 adxudicóuselle a redacción do novo plan urbano, polo que «perdería a neutralidade». E apuntou, sen concretar, «razóns de desenvolvemento local».

Rodríguez deixou claro que o único plan en vigor data de 1995; reprochou ao PP «que deixara morrer a revisión do Plan Xeral, que tiña que estar aprobado definitivamente no 2013, cando gobernaba»; xustificou que o tripartito non teña emprendido a revisión por falta de medios, posto que o groso da subvención da Xunta xa se gastou; e negou calquera incompatibilidade por parte do autor, como acreditan os informes técnicos. Tanto ela como Labraña incidiron no interese xeral do proxecto, polo emprego.

O 26 de marzo de 2014, o executivo de Rubido retirou da orde do día do pleno a aprobación inicial dunha modificación do PXOM para recalificar unha parcela na Maravilla. Aduciu un informe da arquitecta. O propietario da leira volveu solicitar unha modificación do plan o 20 de maio de 2015, que se frustrou o martes. A inhibición do alcalde, Pablo Moreda (PSOE), polo seu anterior vínculo laboral co promotor, impediu aprobar o convenio, ao non contar coa maioría necesaria en materia urbanística (a metade máis un dos membros da corporación).

Fonte: La Voz de Galicia

Pode consultar a nova na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN O PP frea o proxecto de Eroski de abrir outro supermercado

Charla sobre ditos populares

CHARLA SOBRE DITOS POPULARES

A frases feitas e os refráns son parte importante da nosa lingua e de cotío recorremos a eles para expresar ideas que van máis alá do que as palabras que as conforman significan. Estes curiosos artefactos producidos polo enxeño popular válense moitas veces de nomes de persoas (como en ser un Xan) e nomes de lugares (como en facerse o de Covas) para encerrar un contido que acostuma gardar unha relación estraña coa expresión, unha relación que na maior parte das ocasións non temos clara. Será que houbo un Xan famoso por ter pouco carácter? Será que os de Covas son xente desentendida das cousas?

Para resolver este tipo de dúbidas, o Servizo de Normalización Lingüística pediulle ao noso querido veciño Álvaro Porto Dapena que nos ofrecera unha charla que titulou “O porqué dalgúns ditos con nome propio de persoa ou de lugar”. De seguro aprenderemos cousas interesantes e pasaremos un bo rato coa conversa amiga deste cedeirés que tanto sabe das palabras.

Sala da cafetería do Auditorio Municipal

28 de decembro, 19:00 h

Entrada Libre

Papá Noel chegará o sábado en kayak polo río Condomiñas

PAPÁ NOEL CHEGARÁ O SÁBADO EN KAYAK POLO RÍO CONDOMIÑAS

O Nadal está a piques de chegar ao municipio de Cedeira coa celebración das primeiras actividades específicas, aínda que as luces levan días acendidas.

Papá Noel chegará ao concello na tarde no próximo sábado (día 23) navegando en kayak polo río Condomiñas na compaña de algúns mergulladores. A chegada está prevista para as 18.30 horas e terá lugar na praza da Marieta. Ao remate da recepción, a comitiva sairá para percorrer as rúas da localidade. Trátase dunha inicativa dun grupo de entidades locais coas que colabora o Concello de Cedeira. A animación correrá a cargo de Sport Club Fitness.

A praza Roxa acollerá o día 31 a festa de Aninovo, que estará amenizada pola orquestra Fania Blanco Show. A celebracion arrincará pasada a unha da madrugada. Haberá carpa.