Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

COVID-19

Listaxe provisional de devolucións de taxas polo peche das instalación deportivas municipais

O 16 de xuño de 2020 o concello de Cedeira aprobou a proposta de devolución de ingresos indebidos derivados do peche das instalacións deportivas municipais pola crise sanitaria da COVID19.

Agora, públicase a resolución aprobada para que aos usuarios afectados e que poidan realizar as alegacións e presentar a documentación que consideren.

Unha vez rematado o prazo de alegacións, e que a proposta de devolucións sexa definitiva, para que a devolución se leve a efecto é necesario que se presente no concello a través do rexistro certificado do número de conta onde se fará a devolución acompañado de DNI.

Na seguinte ligazón pode consultarse a proposta de devolución aprobada:

IR Á LIGAZÓN Listaxe provisional de devolucións de taxas polo peche das instalación deportivas municipais

A corporación de Cedeira emite un comunicado para informar da suspensión das festas de agosto

Os tres grupos políticos que integran a corporación municipal de Cedeira (PSOE, PP e BNG) emiten un comunicado para informar da suspensión das festas de agosto.

Di así: “O Concello de Cedeira, co consenso de toda a corporación municipal, informa de que este ano non imos a levar a cabo as Festas de Cedeira.

Hoxe estamos máis preto da saída desta situación de emerxencia que golpea ao mundo grazas ás medidas extraordinarias que todas e todos asumimos desde a nosa responsabilidade, e que nos fixeron entender que é tempo de xenerosidade e prudencia.

Con estas premisas fixemos unha modificación orzamentaria coa cal decidimos dedicar, entre outras partidas, a destinada ás festas a crear unha nova co obxectivo de axudar a aqueles grupos máis afectados por esta crise, tanto no económico como con bens de primeira necesidade (de alimentación e hixiene), así como a cubrir aqueles gastos extraordinarios que tivemos que asumir para un correcto funcionamento das nosas instalacións.

Pensando nun público máis familiar e ao longo de todo o verán, xa estamos a traballar nunha programación de espectáculos de pequeno formato que achegará o cine, a música e as acrobacias á rúa, sempre en horario de tarde e que daremos a coñecer en breve.

Somos unha vila que no verán acolle a un gran número de visitantes. Desexamos que esa siga a ser a tónica e que todos xuntos poidamos gozar dos concertos e das actuacións, verbenas… máis este ano entendemos que renunciar é o maior acto de xenerosidade que podemos asumir”.

Consulta pública para a fixación do prezo para a prestación de campamentos e actividades de conciliación

O goberno municipal de Cedeira, dadas as circunstancias actuáis e considerando que a falta de campamentos de conciliación durante este verán suporía unha importante merma para os veciños de Cedeira nun momento especialmente difícil para toda a poboación, decidiuse á realización dun campamento e outras actividades dirixidas á poboación infantil a fin de posibilitar a conciliación da vida familiar e persoal e a vida laboral.

Co obxectivo de garantir a participación dos cidadáns do texto regulador do prezo público pola asistencia aos campamentos e demáis actividades dirixidas á poboación infantil organizados polo Concello para facilitar a conciliación da vida persoal e familiar coa vida laboral, e en cumprimento do disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas – LPACAP-, o alcalde Pablo Diego Moreda Gil vén de publicar una providencia de alcaldía onde substánciase unha consulta pública previa para solicitar a opinión dos cidadáns e das organizacións máis representativas que potencialmente se poidan ver afectados pola mesma, sobre una serie de aspectos como son os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

No presente caso considérase unha duración de cinco días hábiles para que para que cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren poidan facer chegar as súas opinións a través do rexistro.

Na seguinte ligazón pode consultarse o texto íntegro da providencia da Alcaldía:

DESCARGAR PDF Providencia de Alcaldía consulta prezo público campamento e actividades de conciliación.