Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

COVID-19

O CONCELLO ADXUDICA 112 AXUDAS AOS NEGOCIOS LOCAIS E ULTIMA OUTRA CONVOCATORIA DOTADA CON 137.000€

O Concello de Cedeira acaba de publicar a relación de empresas e autónomos aos que se lles concedeu unha das axudas dirixidas a paliar as dificultades xeradas pola crise económica. A convocatoria que o goberno local lanzou en marzo resólvese con 76.750€ repartidos entre 112 negocios do municipio, o 90% dos que presentaron a súa solicitude. Segundo informou o concelleiro de Facenda e Servizos Económicos, Manuel Martínez López, a acollida foi moi boa, especialmente entre o sector hostaleiro, e en breve sairán as bases dunha nova convocatoria de subvencións dotada con 137.000€.

A convocatoria de marzo partía dun orzamento de 150.000€ e recibiu un total de 124 solicitudes, das que unha ducia foron desestimadas por non cumprir as condicións. A maior parte das axudas adxudicadas son de 650€, a cantidade prevista para os autónomos, mentres que as empresas obteñen 850 ou 1.000€, segundo teñan menos ou máis de cinco persoas empregadas. O listado pode consultarse na seguinte ligazón:

DESCARGA PDF listaxe definitiva de beneficiarios e excluídos aprobada das axudas para o impulso da actividade económica no termo municipal de Cedeira para paliar os efectos do COVID-19

Estas axudas contribúen a apuntalar empregos na vila, “porque comprometen a conservar, polo menos durante tres meses máis, o 50% do cadro de persoal que había antes da pandemia”, explicou Manuel Martínez, que asegurou que o pago se vai axilizar ao máximo para que estea canto antes nas mans dos seus destinatarios.

Desde o goberno local informan, por outra banda, de que se realizaron as xestións para inscribir a Cedeira no programa PEL Reactiva da Deputación da Coruña, dirixido aos municipios da provincia con menos de 50.000 habitantes. A nova convocatoria, para a que se están a ultimar os trámites administrativos, significará poñer a disposición dos negocios locais un fondo de 137.000€, financiado na súa meirande parte pola Deputación, que se repartirán entre autónomos e empresas en axudas que irán dos 1.500 aos 3.000€.

LISTAXE DEFINITIVA DE BENEFICIARIOS E EXCLUÍDOS APROBADA DAS AXUDAS PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA NO TERMO MUNICIPAL DE CEDEIRA PARA PALIAR OS EFECTOS DO COVID-19

Aviso de proceso de contratación de persoal:

Xa está publicada a listaxe definitiva de beneficiarios e excluídos aprobada das axudas para o impulso da actividade económica no termo municipal de Cedeira para paliar os efectos do COVID-19

Nas seguintes ligazóns pode descargar os documentos:

DESCARGA PDF listaxe definitiva de beneficiarios e excluídos aprobada das axudas para o impulso da actividade económica no termo municipal de Cedeira para paliar os efectos do COVID-19

DESCARGA PDF modelos de Memoria económica xustificativa

DESCARGA PDF modelos de Memoria xustificativa de actuación

O CONCELLO DE CEDEIRA ESTABLECE O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRONTE Á COVID-19 EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS PARA O CURSO 2020-2021

Seguindo as medidas de seguridade sanitaria e as instrucións establecidas na Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, o Concello de Cedeira establece o seguinte protocolo para o comezo do curso 2020-2021 das escolas deportivas e, en xeral, para o uso das instalacións deportivas.

DESCARGA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRONTE Á COVID-19 EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CEDEIRA PARA O CURSO 2020-2021

Obxecto
Este documento pretende regular a actividade deportiva nas instalación municipais para o curso académico 2020-2021, adoptando as medidas hixiénico-sanitarias e de prevención necesarias para facer fronte á pandemia provocada pola COVID-19 conforme ao disposto polas autoridades sanitarias e deportivas.

Ámbito de aplicación
Este protocolo será de obrigado cumprimento por parte dos usuarios e deportistas que fagan uso das instalacións deportivas municipais que se enumeran a continuación:

  • Polideportivo Municipal: Pista polideportiva, piscina, sala de usos múltiplos e ximnasio.
  • Pista de pádel e tenis anexas ao polideportivo municipal.
  • Campo de fútbol

Será plenamente vinculante, sen prexuízo das normas que se publiquen por parte das autoridades competentes durante o transcurso da pandemia.

As entidades deportivas e asociacións que fagan uso das instalacións deportivas municipais, previa solicitude, deberán entregar a “declaración responsable e aceptación de condicións de uso de instalacións deportivas municipais e de información sobre a COVID-19” (ANEXO III).

As actividades que se poden desenvolver nas instalacións deportivas mencionadas anteriormente son aquelas reguladas no presente documento, e que, previamente, sexan autorizadas pola Concellería de Deportes.