AS OBRAS DO PASEO MARÍTIMO PROVOCAN UNHA AVERÍA NA ILUMINACIÓN PÚBLICA

As obras de reposición dun tramo de tarima do paseo marí- timo de Cedeira na zona do colexio Nicolas del Río ocasionaron unha avaría na sumbinistración eléctrica da iluminación pública que non quedará resolta ata o vindeiro luns. O problema afecta á zona comprendida ata a Ponte Nova, a carón do muro.

A maquinaria que se ocupa das obras rompeu a liña entre farolas e aplastou uns 60 metros de canalización. Para non provocar outros problemas como a rotura de caixas de empalmes que podería derivarse do estiramento dos cables optouse por apagar as luces e comprobar o alcance da incidencia antes de repoñer o servizo coas debidas garantías.