Adecuación e ampliación da escola infantil ” A galiña azul” en Cedeira

RESUMO DATOS LICITACIÓN

ESTADO: EN TRAMITACIÓN

IMPORTE DO PRESUPOSTO XERAL: 69.965,83 €

ADXUDICATARIO: Pendente

IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: Pendente