lanzaroteAínda que a Serra da Capelada atesoura útiles de pedra pulimentada con máis de 4.000 anos de antigüidade que se teñen convertido no testemuño máis remoto que se coñece respecto á presenza do home neste país, temos que remontarnos ao século XI para certificar a existencia, á beira do mar, dun lugar coñecido como Cetaria. O mesmo que, co paso do tempo, sería o asentamento da actual vila de Cedeira. Esta xorde, posiblemente, na segunda metade do século XII e sobre ela exerce señorío algún membro da poderosa familia condal dos Traba. O poder das institucións eclesiásticas fai acto de presencia nestes momentos. Así, vastas extensións de terra cedeiresa engrosan o patrimonio dos mosteiros de Pedroso, Xubia, Sobrado e a orde de San Xoán de Xerusalén. Máis tarde, no século XIII, ocurrirá o mesmo co mosteiro de Oseira. Pero, sen dúbida, o máis significativo é que no mesmo século XIII, o peirao de Cedeira mantén xa relacións con outros portos alén dos mares. Por estas datas, a vila conta cun recinto amurallado e, no século XIV, constátase a existencia dunha fortaleza. Momento no que os habitantes de Cedeira pasan a convertirse en vasalos da Casa de Lemos. Unha situación que persistirá ata os primeiros anos do século XIX. Abunda a documentación en torno á época do Antigo Réxime e, nesta, pode apreciarse o día a día da sociedade: o duro traballo dos campesinos mareantes, os afáns de mercaderes e escribanos, as preocupacións de clérigos e fidalgos; a angustia de toda a comunidade ante os inimigos que atacan por mar; as cofradías, as festas relixiosas…

In the eighteenth century there is a turning point. Stands the fort of the Conception in response to a chastened English attack and, meanwhile, the population grows, although youth Abadón the field to go with the Arsenal of Ferrol, where work was better paid.

THE first half of the nineteenth century ominous. Low population syntenic and the effects of the war of Independence. Fifteen parishes making up the jurisdiction cedeiresa, eight become part of other municipalities. Among them, St. John Moeche.

In the second half of that century can recover and opens new urban spaces, the coast of the sea. New work salting factories and cetareas. This upward trend is not arrested in the dawn of the twentieth century. New communication channels will approaching the old royal ways. The village is illuminated and tourism makes his appearance.