A Deputación convoca as liñas de axudas do Plan de Emprego Local